fbpx

Regulamin promocji w Happy Skin Clinic

1. Wszystkie aktualne promocje publikowane są na stronie www.happyskinclinic.pl oraz dostępne są bezpośrednio w siedzibie Happy Skin Clinic przy ul. Szamotulskiej 41, 62-081 Baranowo.

 

2. Promocja obowiązuje od dnia jej publikacji na stronie www.happyskinclinic.pl, chyba że w opublikowanej treści wskazano inny czas rozpoczęcia promocji.

 

3. Czas trwania promocji określony jest dla każdej promocji indywidualnie na stronie: https://happyskinclinic.pl/promocje/

 

4. Zabiegi lub pakiety zabiegów objęte promocją można wykupić bezpośrednio w recepcji Happy Skin Clinic lub dokonując przelewu na konto firmowe wraz z przesłaniem potwierdzenia zapłaty na adres: recepcja@happyskinclinic.pl

Dane do przelewu:
Happy Skin Clinic
ul. Szamotulskiej 41
62-081 Baranowo

Nr rachunku bankowego: 
90 1750 0012 0000 0000 2331 2336
W tytule przelewu należy podać nazwę promocji.

5. W przypadku płatności przelewem, wiążąca dla skorzystania z oferty jest data wykonania przelewu, widoczna na dokumencie potwierdzającym płatność.

 

6. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w siedzibie Happy Skin Clinic.

 

7. Promocje nie łączą się ze sobą.

 

8. Happy Skin Clinic zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także do przedłużenia lub skrócenia czasu ich trwania.


9. Promocja może być odwołana przez Happy Skin Clinic w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej została ogłoszona, z zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały zakupy zabiegu lub pakietu zabiegów objętych promocją.


10. Opłacone zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 

 

11. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Happy Skin Clinic ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo, NIP: 781 186 24 95, REGON: 301674056.

 

12. Dane osobowe uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług objętych promocją.

 

13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie Happy Skin Clinic oraz na stronie internetowej TUTAJ

 

14. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

 


Publikacja Regulaminu: 11.08.2020 r.