fbpx

Niniejsza polityka prywatności objaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

 

Administratorem danych osobowych jest:

Happy Skin Clinic S.C. , ul. Szamotulska 41, 62-081 Baranowo, NIP: 781 186 24 95, REGON: 301674056, adres email: recepcja@happyskinclinic.pl

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Przetwarzamy dane osobowe w celu informowania Cię o ofertach, promocjach i konkursach, jak również do przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych, a także w celu realizacji sprzedaży oraz wysyłki produktów zakupionych na naszej stronie www.happyskinclinic.pl
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować wysoki poziom bezpieczeństwa komunikacji między urządzeniem końcowym (komputer, telefon) a serwerem.
 3. W celu ochrony przed niepowołanym dostępem używamy programy do ochrony urządzeń końcowych Antywirus oraz Firewall.
 4. Komunikacja między Użytkownikiem a Stroną odbywa się poprzez protokół szyfrowany SSL.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od okoliczności możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, uzyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu
 4. Adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny 


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe tylko i wyłącznie w ramach prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy, zgodnych z celami przetwarzania danych osobach, o której mowa wyżej, tj. prowadzeniem komunikacji marketingowej oraz realizacji sprzedaży i wysyłki zakupionych produktów poprzez naszą stronę internetową: www.happyskinclinic.pl


Okres przetwarzać danych osobowych

Dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak będziemy prowadzić z Tobą bezpośrednią komunikację marketingową oraz na czas realizacji zamówienia złożonego przez Ciebie w naszym sklepie na stronie: www.happyskinclinic.pl. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego wysyłając maila na adres recepcja@happyskinclinic.pl.


Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne dla zapewnienia sprawnej komunikacji z użytkownikami, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych.

 

Organy administracyjne i instytucje

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.


Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

  a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu,
  b) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika,
  c) tworzenie statystyk.
   
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 6. Administrator informuje niniejszym, że Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 7. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora. Każda współczesna przeglądarka potrafi wykonać operacje usunięcia cookie dla określonej domeny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki ciasteczek mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.


Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Administrator serwera i administrator serwisu mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w logach serwera tylko w przypadku prób naruszenia integralności systemu plików przez osoby nieuprawnione.
 7. Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie witrynami. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny.

 

Jakie posiadasz prawa? 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: recepcja@happyskinclinic.pl

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo żądać od nas informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

 

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz – z uwzględnieniem celów przetwarzania – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

 

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy:

 • nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania,
 • wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych:

 • jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych,
 • jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych,
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw,
 • w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych – do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przewarzanie, pomimo sprzeciwu.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

 

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

 

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego możesz do nas napisać za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: recepcja@happyskinclinic.pl

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Data publikacji: 11.08.2020 r.